Wszystkie zdjęcia, jak i reprodukcje zdjęć znajdują się w zbiorach Piotra Grzymkowskiego

pocztówka pozdrowienia z Białut

„Pozdrowienia z Białut” pocztówka z początku XX wieku

Po lewej pałac Oehlrichów – ówczesnych właścicieli majątku (widok od strony parku), obok gospoda Augusta Sawitzkiego, poniżej kościoły: katolicki i ewangelicki.

źródło: Neidenburger Heimatbrief, Pfingsten 1999

Pocztówka Białuty z początku XX wieku

Białuty z początku XX wieku

Pocztówka przedstawia dom zarządcy majątku oraz kościoły: ewangelicki i katolicki. W latach 30-tych XX wieku zarządcą majątku białuckiego był Eckhardt Klinger, który opuścił wieś wraz z rodziną w 1945 roku.

źródło: przypuszczalnie Bischöfliches Zentralarchiv

pocztówka „Pozdrowienia z Białut” z początku XX

„Pozdrowienia z Białut”  pocztówka z początku XX

Z lewej pałac Oehlrichów (widok od strony parku) obok plebania z kościołem ewangelickim, poniżej gospoda Augusta Sawitzkiego i  kościół katolicki wraz z  plebanią.

źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Zdjęcie sprzed 1914 roku przedstawiające pałac Oehlrichów ówczesnych właścicieli majątku

(widok od strony drogi)

Charakterystyczne kule przy bramie wejściowej zachowały się do dnia dzisiejszego. Obecnie postawione są przy bramie wjazdowej do byłego PGR-u.

źródło: przypuszczalnie Bischöfliches Zentralarchiv

Nieistniejący pałac Oehlrichów w Białutach

Nieistniejący pałac Oehlrichów w Białutach

zniszczony w sierpniu 1914 roku przez patrol kozacki, powiększony fragment pocztówki z początku XX.

źródło: przypuszczalnie Bischöfliches Zentralarchiv

Brama wjazdowa do majątku Oehlrichów w Białutach

Brama wjazdowa do majątku Oehlrichów w Białutach

z prawej widoczny dom zarządcy tego majątku, powiększony fragment pocztówki z początku XX.

źródło: przypuszczalnie Bischöfliches Zentralarchiv

Brama wyjazdowa z majątku Oehlrichów w Białutach

Brama wyjazdowa z  majątku Oehlrichów w Białutach

Obecnie zachowała się tylko  jej lewa strona bez charakterystycznego baranka. Widoczne na zdjęciu owieczki były symbolem hodowli około 10 tys. tych zwierząt w białuckim majątku przed 1914 rokiem. Zdjęcie pochodzi z lat 30-tych XX wieku.

źródło: ze zbiorów rodziny Klinger

Gospoda Augusta Sawitzkiego

Gospoda Augusta Sawitzkiego

powiększony fragment pocztówki z początku XX wieku. Budynek  do dziś stoi przy głównej drodze w Białutach.

źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Kościół katolicki w Białutach, powiększony fragment pocztówki z początku XX.

Kościół katolicki w Białutach

powiększony fragment pocztówki z początku XX.

źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Widok lewej strony kościoła ewangelickiego w Białutach

Widok lewej strony kościoła ewangelickiego w Białutach

(dziś niszczejący zabytek z 1901 roku), powiększony fragment pocztówki z początku XX.

źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Kościół ewangelicki w Białutach z plebanią

Ten sam kościół z plebanią

powiększony fragment pocztówki z początku XX w.

źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego

wnętrze kościoła ewangelickiego w Białutach

Okres międzywojenny

wnętrze kościoła ewangelickiego w Białutach.

źródło: Der Kreis Neidenburg/Ostpreussen im Bild

budynek starej dwuklasowej szkoły mieszczącej się przy kościele katolickim

Lata 20-te ubiegłego wieku

budynek starej dwuklasowej szkoły mieszczącej się przy kościele katolickim, dziś pozostałością po szkole są  jej fundamenty.

źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Budowa nowej szkoły w Białutach

Budowa nowej szkoły w Białutach

pocztówka z 1938 roku.

źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego

uroczystość poświęcenia nowego budynku szkolnego w Białutach

24 września 1938 roku

uroczystość poświęcenia nowego budynku szkolnego w Białutach.

źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Lata 20-te ubiegłego wieku, uczniowie białuckiej szkoły

Lata 20-te ubiegłego wieku

uczniowie białuckiej szkoły wraz z nauczycielami p. Menderskim i p. Romanowskim.

źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Ksiądz J. Stock? z młodzieżą podczas uroczystości kościelnej

Ksiądz J. Stock?

z młodzieżą podczas uroczystości kościelnej, lata 20-te ubiegłego wieku.

źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego

Oficer pruski przed kościołem w Białutach

Oficer pruski przed kościołem w Białutach

zdjęcie z 1916 roku.

źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego

zabawa dzieci w białuckim majątku

Lata 30-te XX wieku, zabawa dzieci w białucki

Na pierwszym planie Dietrich Klinger?, syn zarządcy majątku.

źródło: ze zbiorów rodziny Klinger