W niedzielę, 25 VII przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Legenda głosi, że św. Krzysztof w ramach pokuty za złe uczynki, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.

Zapraszamy zatem wszystkich kierowców do wspólnej modlitwy i tradycyjnego już poświęcenia pojazdów, które odbędzie się po każdej Mszy świętej.

św. Krzysztof patron kireowców

Similar Posts