Jakub Większy Apostoł

św. Jakub Apostoł
św. Jakub Apostoł

W Kościele katolickim, anglikańskim i ewangelickim święto liturgiczne św. Jakuba obchodzone jest 25 lipca.

W ikonografii Zachodu św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie ciała w długiej tunice i w płaszczu lub pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój.

Życiorys

Jakub Większy Apostoł zwany też Jakubem Pielgrzymem lub Jakubem z Compostelli był synem Salome i Zebedeusza, bratem Jana Ewangelisty. Zginął śmiercią męczeńską. Jest świętym kościołów rzymskokatolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego.

Św. Jakub, św. Piotr i św. Jan należeli do grupy pierwszych i zarazem najbliższych uczniów Pana Jezusa. Jego rolę podkreślają doniosłe wydarzenia, których był świadkiem: przemienienie na Górze Tabor, wskrzeszenie córki Jaira, modlitwa w ogrójcu. W Ewangelii św. Jana wymieniono go jako ŚWIADKA drugiego cudeownego połowu ryb.

Św. Jakub znany był z żywego usposobienia. W Samarii chciał by Jezus sprawił by piorun spalił niegościnne miasto (Łk 9,54). Jego matka pod jego wpływem prosiła, by Pan Jezus dła jemu i Janowi pierwsze miejsca w Królestwie Niebieskim (Mt 20,20-28). Jego temperament sprawił, że nazwany został „synem gromu” (Mk 3, 17).

Ścięcie św. Jakuba, obraz Albrechta Dürera
Ścięcie św. Jakuba, obraz Albrechta Dürera

Święty Jakub według tradycji po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Dobrą Nowinę w Hiszpanii. Z tego powodu otaczany jest szczególną czcią na Półwyspie Iberyjskim. Jest pierwszym patronem Portugalii i Hiszpanii. Po zakończniu posługi w tych krajach powrócił do Judei gdzie odgrywał pierwszoplanową rolę w Kościele czasów apostolskich.

Męczeństwo

Św. Jakub zginął jako pierwszy z dwunastu apostołów o czym dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich. Jego szczątki prawdopodobnie znajdują się w Santiago de Compostela. Zostały tam przeniesione z Jerozolimy w VII wieku.

Został wydany Herodowi Agryppie przez żydowskiego arcykapłana po tym jak w Jerozolimie nawrócił na chrześcijaństwo czarnoksiężnika Hermogenesa. Ścięto go podczas pierwszego prześladowania chrześcijan. Jak głosi tradycja ucałował przed śmiercią swojego kata. Ten, wzruszony taką postawą nawrócił się i także został męczennikiem.

Kult w Polsce

Początek kultu św. Jakuba w Polsce datuje się na czasy panowania Kazimierza Odnowiciela. Kluczowi dla jego wprowadzenia byli benedyktyni z Liege. W XI wieku było na ziemiach polskich 15 kościołów pod jego wezwaniem. W 2008 roku były w Polsce 164 kościoły i kaplice pod wezwaniem św. Jakuba. W 2007 ustanowiono w Jakubowie pierwsze polskie sanktuarium św. Jakuba Starszego.

Święty Jakub w chwale
Święty Jakub w chwale

Patronat

W Kościele Katolickim św Jakub Starszy jest lub był patronem:

  • Hiszpanii i Portugalii
  • opiekunem pielgrzymów

Na Wschodzie patronuje:

  • rybakom,
  • aptekrzom,
  • drogistom,
  • pielgrzymom
  • robotnikom,
  • żebrakom.

Opracowano na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Wi%C4%99kszy_Aposto%C5%82